Bouwakoestiek

Geluidsabsorptiemetingen in de nagalmkamer (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Een harde ruimte met glad afgewerkte wanden, vloer en plafond klinkt galmend en de geluidniveaus zijn hoog. Om de akoestiek van deze ruimte te verbeteren kan een geluidabsorberende wand- of plafondbekleding worden aangebracht. Het rendement van de aan te brengen voorziening wordt bepaald door de hoeveelheid (aantal m2) en de geluidabsorberende kwaliteit van de bekleding.

meting van de luchtgeluidsisolatie van wanden en vloeren (EN ISO 10140-2 / EN ISO 717-1)

Bij deze meting wordt de geluidisolatie van een bouwelement bepaald door de te onderzoeken constructie in een opening tussen twee aan elkaar grenzende meetruimten aan te brengen. In één van de ruimtes wordt via luidsprekers een testgeluid weergegeven. In beide testruimtes worden dan de geluidniveaus gemeten.

fullsize opening

meting van het geluidsvermogen (EN ISO 3741 & EN ISO 3744)

Om het geluidniveau in een ruimte (of in de buitenomgeving) waar geluidproducerende apparatuur staat opgesteld te kunnen beheersen moet men over de juiste akoestische gegevens beschikken. Hiervoor bepaalt men het geluidvermogen van de te onderzoeken apparatuur (= geluidsbron).

De te meten geluidbronnen zijn meestal individuele objecten (bv huishoudelijke apparaten).

 

We kunnen het geluidvermogen van een toestel op volgende twee manieren bepalen:

metingen van het loopgeluid - drum noise (EPLF 021029-3 & EN 16205)

In het dagelijkse leven kan men in een woning last hebben van verschillende types geluid.

Twee ervan (die soms weleens verwisseld worden) hebben als oorsprong het lawaai door stappen over een vloer.

  • Contactgeluid
  • Loopgeluid

Men spreekt over contactgeluid als men het lawaai bedoeld dat men in de onderliggende ruimte waarneemt en over loopgeluid als men het lawaai in dezelfde ruimte bedoelt.

We verwelkomen Gert-Jan in het labo te Hooglede

Gert-Jan Loobuyck versterkt ons team in het akoestisch labo. Als meettechnicus zal hij kwaliteitsverantwoordelijke Els bijstaan bij het uitvoeren van akoestische metingen, zowel in het labo als in situ.

Hij is opgeleid als audioloog en heeft de Hogere Cursus Akoestiek aan het KVIV met succes voltooid. Daarnaast heeft hij als muzikant voeling met akoestiek in het algemeen en opnametechniek in het bijzonder. Welkom, Gert-Jan!

Nieuwe medewerker bij het Labo te Hooglede!

Wij verwelkomen onze nieuwe collega Els Meulemans bij het Daidalos Peutz team!

Els zal in het labo te Hooglede de rol opnemen van kwaliteitsverantwoordelijke en ze wordt tevens het eerste aanspreekpunt voor het akoestisch labo.

Els werkte vroeger reeds in het labo en keert nu na een aantal jaar advieswerk terug. Haar praktische expertise betekent een verdere uitbreiding van de kennis in het labo.

Welkom Els!

Audiovisueel gebouw RTBF

Het project is een nieuwbouw kantoorgebouw voor openbare radio- en televisiemaatschappijen RTBF en Télésambre te Charleroi. Het project omvat onder andere een televisie- en radiostudio en diverse audio- en videomontagecellen.

De eis van de klant is om een BREEAM “very good” gecertificeerd gebouw te ontwerpen. Hiervoor werd een thermisch goed geïsoleerde schil ontworpen (K25) met een performante technische installatie (E55).

Universiteitsforum van Universiteit Gent

Het project is nieuwbouw van een universiteitsgebouw, met centralisatie van verschillende functies.  Het gebouw omvat een groot ontmoetingsforum met een groot foyer en vergaderruimten (gelijkvloers), een auditorium met 1000 plaatsen (gelijkvloers en eerste verdieping) en kantoren en werkruimten op de verdiepingen. De bruto vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt 11.000 m2, zonder de onderliggende parking.

Hoofdkantoor SIAT

Het project is het hoofdkantoor van een agro-industriële groep waarbij de comforteisen zowel op thermisch gebied als akoestisch gebied hoog lagen. Het omvat een kantoorgedeelte en een magazijngedeelte.

De site is gelegen in de buurt van de verkeerswisselaar E40-R0 wat een impact heeft op het achtergrondlawaai van de site. Om het akoestisch comfort te vrijwaren werd een langdurige meting uitgevoerd om het achtergrondniveau te bepalen; hierop werden de eisen gebaseerd die aan de buitenschil van het gebouw (beglazing, aansluitingsdetails,...) werden opgelegd.

Restaurant en leercentrum Gasthuisberg

Het project omvat een nieuw studentenrestaurant (keuken voor koude en warme bereidingen, bedieningstogen, restaurantruimte) op het gelijkvloers en verschillende leeromgevingen (groepswerkruimtes, stille studies, lesruimtes,…) op de drie verdiepingen erboven.
Het gebouw moest aansluiten op de bestaande, relatief dense, ziekenhuissite, welke door de jaren heen verschillende uitbreidingsfases heeft gekend.

Daidalos Peutz breidt uit met een laboratorium voor akoestiek

Op 4 maart breiden we onze akoestische activiteiten uit met een geaccrediteerd akoestisch labo in Hooglede (bij Roeselare). Doordat we gebruik maken van gekwalificeerde testruimten, -faciliteiten en -methoden, bent u verzekerd van meetresultaten die in heel Europa geldig zijn. Naast ons geaccrediteerde laboratorium in Mook (Nederland), kunt u voor metingen vanaf nu ook terecht in België. Hiermee wensen we onze Belgische klanten beter te dienen. De extra capaciteit zal tot snellere testresultaten leiden.

Abonneer op Bouwakoestiek