meting van de luchtgeluidsisolatie van wanden en vloeren (EN ISO 10140-2 / EN ISO 717-1)

Bij deze meting wordt de geluidisolatie van een bouwelement bepaald door de te onderzoeken constructie in een opening tussen twee aan elkaar grenzende meetruimten aan te brengen. In één van de ruimtes wordt via luidsprekers een testgeluid weergegeven. In beide testruimtes worden dan de geluidniveaus gemeten.

fullsize opening

Meetopeningen

Afhankelijk van het te testen bouwelement kan een keuze uit de volgende meetopeningen worden gemaakt:

  • voor scheidingswanden, gevels en dergelijke: een grote meetopening van 3.3m x H:3 m;
  • voor vloeren, plafonds en dakconstructies: een opening van 3 m x 4 m tussen twee boven elkaar gelegen ruimten;
  • voor kleine bouwelementen zoals beglazing, gevelpanelen, ventilatieroosters en dergelijke: een meetopening van 1,25 m x 1,5 m;