Metingen van geluidschermen (EN 1793-1 & EN 1793-2)

Geluidshinder langs verkeers- en spoorwegen is een zeer actueel probleem.

Dit probleem kan door middel van geluidsschermen onder controle gebracht worden.

Een geluidsscherm is een constructie, meestal naast de weg, die als doel heeft het verkeersgeluid af te schermen van de omgeving. Hoe dichter bij de geluidsbron hoe efficiënter het scherm is. 

Voor de akoestische eisen moet het product enerzijds van voldoende geluidisolerend materiaal gemaakt zijn en anderzijds bij voorkeur aan één zijde (naar de bron gericht) over een voldoende geluidsabsorberend oppervlak beschikken.

Beide eigenschappen (geluidsisolatie en geluidsabsorptie) kunnen in ons labo getest worden.

meting van de geluidsabsorptie op een testoppervlak van minimum 10 m²

Deze meting gebeurt in de nagalmkamer (zie ook “geluidsabsorptiemetingen in de nagalmkamer”)

meting van geluidsisolatie op een testoppervlak van 10 m²

Deze meting gebeurt in de grote meetopening (zie ook “metingen van de luchtgeluidsisolatie”)