Fossielvrij vrijetijdscentrum Zandhoven

Het vrijetijdcentrum Zandhoven is gelegen in het hart van het historische dorpscentrum, grenzend aan tuinen, een plein en een woonwijk.

Het programma met de grootste geluidproductie, de fuifzaal voor 150 personen, is gelegen onder de grond en wordt  omringd door alle nevenfuncties (technische ruimte, circulatie, berging, …) zodat geen enkele wand rechtstreeks uitstraalt naar buiten. De fuifzaal is volledig box-in-box voorzien, om gelijktijdig gebruik met de polyvalente zaal erboven mogelijk te maken. Een uitgekiend ontwerp van sassen en de positie van de inkom, voorkomt geluidhinder voor de buurt. De inkom voor het vrijetijdscentrum is gelegen aan de stille tuinzijde, terwijl die voor de fuifzaal verplaatst is naar het openbare plein. Naast de fuifzaal is een chill-outzone voorzien waar jongeren kunnen praten op een normale toon en hun gehoor kan recupereren. Zo voorkom je dat ze buiten rondhangen.

Grenzend aan de fuifzaal, liggen ook het jeugdontmoetingcentrum JOC en de repetitie-ruimte. Via patio’s treedt het licht binnen. Een polyvalente zaal voor verenigingen voor maximaal 250 personen is gelegen onder een zaagtanddak. De vorm van het dak is geoptimaliseerd naar daglicht en jaarlijkse bezonning voor zonnepanelen. De bibliotheek is een toren van 5 bouwlagen uitgewerkt in een origineel baksteenpatroon.

De akoestische absorptie in de bibliotheek is volledig verwerkt in de wanden met de boekenkasten. Hierdoor blijft het betonnen plafond vrij om optimaal te koelen en verwarmen.

Het project is zeer vooruitstrevend naar duurzaamheid. De energie wordt maximaal opgewekt met hernieuwbare energiebronnen op de site. Een warmtepomp met bodemenergie-opslagveld (beo) slaat de warmte op in de zomer, om in de winter mee te verwarmen. Het warmte-afgiftesysteem is geoptimaliseerd naar het programma. Lage temperatuurverwarming en hoge temperatuurkoeling via betonkernactivering en vloerverwarming vormen de basis en worden aangevuld met sneller reagerende systemen. Het dak ligt vol met zonnepalen en vangt maximaal regenwater op dat gebruikt wordt voor toiletspoelingen.

Kenmerkend voor het vrijetijdscentrum zijn een heel sterk variabele bezetting, waarbij de bezetting heel hoog kan zijn. Dit resulteert in heel grote ventilatiedebieten wat een enorme impact op het energieverbruik heeft. Dit energieverbruik reduceren we drastisch door vraagsturing toe te passen, te optimaliseren naar gelijktijdig gebruik en door het ventilatorverbruik te beperken door SFP2-klasse.

Deze totaalaanpak met focus op passieve maatregelen resulteert in een comfortabel, fossielvrij vrijetijdscentrum.

buitenzicht1

buitenzicht2

binnenzicht1

Architect
BobMcMaster, KRFT architecten
Opdrachtgever
Gemeente Zandhoven
Stad
Zandhoven
Land
België
Oppervlakte
5000 m²
Werkzaamheden
Volledige studie bouwfysica (energieprestatie, duurzaam bouwen, ruimte-akoestiek, omgevingsgeluid, installatiegeluid, lucht- en contactgeluidisolatie)