gewonnen wedstrijd Markthalsite Overijse

07-03-2024

Uit de ontwerpwedstrijd voor de nieuwe Markthalsite te Overijse kwamen B-architecten en partners als winnend team uit de bus . Zij gaan nu verder en verfijnen dit concept tot een definitief ontwerp. 

Het concept van B-architecten werd door de jury gekozen omdat de uitgangspunten uit de visienota op een sterke manier verwerkt worden. Het concept houdt zeer goed rekening met de noden en vragen van de verschillende gebruikers en biedt bovendien een meerwaarde voor de omgeving, zowel op vlak van groen en open ruimte als van inplanting in het centrum van de gemeente. 

Daidalos Peutz staat in voor de volledige studie akoestiek voor dit boeiende ontwerp.