STUK Leuven

Het nieuwe Kunstencentrum STUK is gehuisvest in het Arenberginstituut op de Naamsestraat te Leuven.  Het project is een gedeeltelijke nieuwbouw, en een gedeeltelijke verbouwing van de bestaande universitaire ruimten.  Het kunstencentrum omvat twee theaterzalen, een filmzaal, een ensemblezaal, tentoonstellingsruimten, repetitieruimten voor theater, dans en muziek, een foyer en een café. 

zaal 2

Het project ligt midden in de stad.  De diverse zalen en de kantoren, de publieke en de private circulatie, en de buitenruimten vormen een boeiend geheel dat zich  inschrijft in de bestaande gebouwen en in het stedelijk weefsel.  De ruimten kunnen gelijktijdig gebruikt worden zonder elkaar te storen, en toch vormen ze een dicht, aaneengesloten geheel.

zaal 1