Circusol

CIRCUSOL staat voor "Circular Business Models for the Solar Power Industry". Het is een Innovation Action-project gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie. Het brengt 15 partners uit 7 Europese landen samen om zakelijke oplossingen voor de circulaire economie in de zonne-energiesector te ontwikkelen en te demonstreren. CIRCUSOL is gestart in juni 2018 en heeft een looptijd van 4 jaar.

Binnen dit project voert Daidalos Peutz onderzoek naar de toepassing hiervan op het Waasland co-housing project. Dit is een project waar 22 gezinnen huisvesten in een mix van appartementen en rijwoningen. Het gebouw heeft een performante gebouwschil, een zware vloer- en dakconstructie met een lichte houten gevelconstructie. Er is geïntegreerde zonnewering, een mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie en warmtepompen voor verwarming en sanitair warm water. Er is energieopslag via borehole thermal energy storage (BTES) en een laagspanningsnet.

buiten 1

Er is een gemeenschappelijke PV-installatie van +/- 60 kWp. Er zijn 231 zonnepanelen geïnstalleerd, waarvan 226 hergebruikte panelen die een tweede leven kregen op de site. De PV-installatie is eigendom van FUTECH. De geproduceerde energie wordt door Waasland gekocht aan een contractueel vastgelegde prijs.

De Waasland demo wil nieuwe PPS-waardevoorstellen (Product Service System) evalueren voor zonne-energie en de inzet van hergebruik van PV-modules in residentiële toepassingen. De eindgebruiker van de co-housing groep is volledig betrokken bij de definitie van een (hernieuwd) energiecontract. Er is een verhoogde bereidheid om gedrag te veranderen om het eigen gebruik van duurzaam geproduceerde elektriciteit te optimaliseren, zowel vanuit kosten- als milieuoogpunt; en als nieuwe wijk in gebruik is er een verhoogde bereidheid om het gloednieuwe servicecontract aan te passen aan nieuwe mogelijkheden.

 

 

Projectnummer
2017-BWF-Circusol
Opdrachtgever
Europese Commissie