Windtechnologie

Campus “Gasthuisberg”, microklimaatonderzoek

Naar aanleiding van de uitbreiding van de campus Gasthuisberg onderzoeken we het microklimaat op de site. Het comfort van werknemers, bezoekers en patiënten staat centraal: de opdrachtgever heeft de ambitie om kwaliteitsvolle buitenruimte te realiseren, waarbij de criteria variëren afhankelijk van de locatie binnen het ontwikkelingsgebied.

Een aangenaam microklimaat is licht, zonnig, stil en windluw. De gelijktijdige studie van deze verschillende deelaspecten stelt ons in staat om een geïntegreerd advies te formuleren.

Akoestiek

Balk van Beel

Het gebouw is een nieuwbouw woningbouwproject aan de Vaartkom in Leuven waaraan vanaf de beginfase door de opdrachtgever hoge eisen werden gesteld. Zo werd er onder andere gekozen voor verhoogd akoestisch comfort en werd de hoogste BREEAM certificatie opgelegd.

Windhinder en windgevaar

Een regelmatig voorkomend probleem in de buurt van met name hoogbouw is het optreden van windhinder. Van windhinder is sprake als gedurende een te groot aantal uren per jaar een bepaalde windsnelheid wordt overschreden. Onderzoek naar het optreden van windhinder bij een bouwplan kan reeds in het ontwerpstadium plaatsvinden. Daarbij wordt in de windtunnel bij 12 windrichtingen gemeten aan een schaalmodel van het ontwerp en zijn omgeving. Naast windhinder wordt daarbij ook het aspect windgevaar onderzocht. Van groot belang is dat de ligging van meetpunten juist gekozen wordt.

Onderzoek naar (schadelijke) stoffenverspreiding

Peutz beschikt over een eigen windtunnel in de vestiging Mook. Deze windtunnel is geschikt voor onderzoek naar de luchtkwaliteit in complexe situaties.

Een heldere vertaling van windtunnel naar werkelijkheid staat voor ons voorop. Daardoor kunnen opdrachtgevers op basis van eerste onderzoeksresultaten aanpassingen voorstellen en laten evalueren. De planning van ons windtunnellab is flexibel, waardoor we in staat zijn snel antwoord te geven op nieuwe vragen.

Onderzoeken naar winddrukken

Vaak is het voor de constructeur en de adviseur technische installaties van belang om te weten welke winddrukken er optreden op de gevels en daken van een gebouw. De constructeur is geïnteresseerd in windkrachten op het gebouw, de technisch adviseur vooral in de over- en onderdrukken op de plaats van luchtaanzuig- en afblaasroosters voor de mechanische ventilatie. Inzicht in de drukken kan verkregen worden door drukmeetpunten aan te brengen in een schaalmodel en metingen te verrichten in de windtunnel.

Windtechnologie

We maken een terras of een inkom van een gebouw op een plek waar de bezoekers geen of weinig last hebben van de wind. Een winderig winkelcentrum nodigt niet snel uit tot een bezoek. Vooral rond hoge gebouwen kan het stevig waaien, kan het zelfs gevaarlijk worden bij harde wind. Een windturbine zetten we juist op een plek waar het hard waait. En waar de wind gelijkmatig aanstroomt.

Abonneer op Windtechnologie