Windhinder en windgevaar

Een regelmatig voorkomend probleem in de buurt van met name hoogbouw is het optreden van windhinder. Van windhinder is sprake als gedurende een te groot aantal uren per jaar een bepaalde windsnelheid wordt overschreden. Onderzoek naar het optreden van windhinder bij een bouwplan kan reeds in het ontwerpstadium plaatsvinden. Daarbij wordt in de windtunnel bij 12 windrichtingen gemeten aan een schaalmodel van het ontwerp en zijn omgeving. Naast windhinder wordt daarbij ook het aspect windgevaar onderzocht. Van groot belang is dat de ligging van meetpunten juist gekozen wordt. Op dit punt heeft Peutz in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd. De beoordeling van het windklimaat vindt plaats aan de hand van criteria zoals voorgeschreven in de Nederlandse norm NEN 8100:2006 "Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving". Peutz is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze norm, waarbij de rapporteur van de betreffende norm-commissie het hoofd van de afdeling Windtechnologie bij Peutz was. Bij geconstateerde windhinderproblemen kan in de windtunnel op relatief eenvoudige wijze de invloed van gebouwaanpassingen of windafschermende voorzieningen onderzocht worden. Presentatie van de resultaten geschiedt zeer inzichtelijk en pragmatisch.

Naast onderzoek met de windtunnel wordt tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt van Computational Fluid Dynamics (CFD) om een schatting te maken van het te verwachten windklimaat. Voor de meer complexe situaties geniet onderzoek met de windtunnel echter de voorkeur.