Stadhuis Antwerpen

Het project omvat de restauratie, renovatie en herinrichting van het stadhuis van Antwerpen, een beschermd monument op een belangrijke historische locatie (UNESCO Werelderfgoed). De opdracht omvat een volledige bouwfysische studie, een akoestische doorlichting van het gebouw, en een assessoropdracht voor het continu evalueren van de duurzaamheidsaspecten op basis van de hand van de BREEAM methodiek.

Het ontwerp evalueert de mogelijkheden tot het thermisch isoleren van het gebouw, binnen de randvoorwaarden van monumentenzorg. Op de tweede verdieping wordt een capillair-actief binnenisolatie¬systeem  gebruikt, de zoldervloer wordt geïsoleerd en het buitenschrijnwerk wordt voorzien van voorzetramen (deels bestaand), extra-klare dubbele low-e beglazing en tussenzonnewering. Het gebouw wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie waarbij het kanalentracé weggewerkt wordt binnen de bestaande schachten en binneninrichting. Het gebouw wordt deels verwarmd met een water-water warmtepompsysteem, deels op de bodem, en deels tussen twee buffervaten die gelijktijdige koeling (in de publieksfuncties met hoge bezetting) en verwarming (in de overige delen van het gebouw mogelijk maakt). Aansluiting op het toekomstig externe stadswarmtenet wordt geïntegreerd.

De huidige centrale glasoverkapping wordt aangepast om daglichttoetreding in de centrale ruimtes te optimaliseren. De tweede verdieping wordt een hoogwaardige kantoorverdieping die via nieuwe vestibules van uitbundig daglicht wordt voorzien .

De bestaande akoestische situatie werd geanalyseerd. Metingen ijkten het huidige comfortniveau. Op basis van deze analyse werd een maatregelenpakket opgemaakt met (o.a.) nieuwe vloeropbouwen en verbeterde schrijnwerkgehelen. De zaalakoestiek wordt bekeken met de historische afwerking van de huidige ceremoniële zalen als belangrijke randvoorwaarde.  Op basis van de metingen worden een aantal mogelijke pistes naar voren geschoven (akoestische spuitpleister, gladpleister,…).

Het ontwerpproces wordt aan de Breeam methodiek getoetst, en de opdrachtgever beoogt het ambitieniveau BREEAM Excellent.  Hierbij wordt de impact van het gebouw op zijn omgeving geanalyseerd, waarbij enkele specifieke elementen gedetailleerd worden uitgewerkt: een vervoersplan, uitgebreid overleg met de omliggende bewoners en handelaars, een transparante communicatie met de toekomstige gebouwgebruikers, een comfortbevraging in de huidige situatie…   maar ook maatregelen zoals groendaken op de nieuwe dakdelen, en een uitgebreide levenscyclusanalyse.

    
        

 

 

Projectnummer
2011-BWF-StadhuisAntwerpen
Architect
Hub architecten en Origin Architecture & Engineering
Opdrachtgever
Stad Antwerpen
Stad
Antwerpen
Land
België