Renovatie van de sociale woontoren ‘Ieder zijn huis’

De Belgische architect Willy Van Der Meeren (1923-2002)  kreeg in 1952 de opdracht voor het ontwerp van een sociale woontoren op de site van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Ieder Zijn Huis’ te Evere. Beliris renoveerde tussen 2012  en 2014 dit avantgardistische sociale woongebouw tot een complex met 103 lage-energie appartementen. Door de beperkte duurzaamheid van enkele oorspronkelijke delen (vaak door hun toenmalig innovatieve karakter) had het gebouw doorheen de jaren sterk aan belevingswaarde en woonkwaliteit moeten inboeten.Het aanpassen van het gebouw aan hedendaags  wooncomfort en de strenge energieprestatie-eisen moest gebeuren binnen strakke geometrische randvoorwaarden: de vrije hoogte tussen vloer en plafond is niet hoger dan 2.20 m, en ter  hoogte van  de portieken zelfs maar 2 meter. Bouwfysisch waren de ontoereikende thermisch en akoestisch isolerende kwaliteit van de gevel en de ondermaatse akoestische geluidisolatie tussen de appartementen de voornaamste pijnpunten.  
Bij het renovatieontwerp zijn de oorspronkelijke concepten van belang om de architecturale kwaliteit van het bestaande gebouw, de beeldwaarde, de organisatie en de planopbouw niet te verliezen. De centrale beslissing om de bestaande betonnen gevelpanelen te vervangen door nieuwe thermisch performante sandwichgevelpanelen in beton was cruciaal. De appartementen werden akoestisch en thermisch geïsoleerd,  en de ramen werden van ventilatieroosters en zonnewering voorzien. De hoogtebeperkingen noopten tot de keuze voor een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.Het project kreeg de FEBE Outstanding Precast Award 2013.

 

Projectnummer
2010-AK-IZH
Architect
Origin architecture & engineering
Opdrachtgever
Beliris
Stad
Evere
Land
België