Nieuwbouw van dienstencentrum Haacht

Het dienstencentrum te Haacht bevat enerzijds het gemeentehuis, met de bijhorende administratieve diensten, vergaderzalen en collegezaal. Anderzijds is hier ook de polyvalente zaal ondergebracht, met bijhorende foyer, keuken en repetitieruimten.

De verschillende bouwdelen zijn rond een centrale, overdekte binnenkoer gelegen, langswaar alle functies toegankelijk zijn. Deze route is de preferentiële, maar toch kunnen de drie bouwdelen apart ontsloten worden, zodat de verschillende functies ook los van elkaar bruikbaar zijn.

Het gebouwdeel met de grote zaal is structureel volledig ontkoppeld van de rest van het gebouw. De toegang gebeurt via een sas met een hoge geluidisolatie. Hierdoor zijn hoge geluidniveaus mogelijk in de zaal zonder de overige activiteiten in het gebouw te storen.

De repetitieruimten bevinden zich in de kelder van het administratief gedeelte en zijn uitgewerkt volgens het ‘doos-in-doos’ principe, waardoor ook hier gelijktijdig gebruik met alle omringende functies en de zaal mogelijk is.

De grote zaal is akoestisch geoptimaliseerd voor elektrisch versterkte muziek. Hierbij gaat er speciale aandacht naar de geluidabsorptie van lage bastonen.  

Alle vereiste maatregelen om te voldoen aan de Vlarem wetgeving met betrekking tot de geluiduitstraling naar de omgeving zijn voorzien. De vaste ramen werden ontdubbeld door het plaatsen van voorzetramen. De grote toegangsdeur voor het laden en lossen is een tandemdeur met een zeer hoge geluidisolatie.

 

Projectnummer
2017-AK-Haacht
Architect
Lava architecten
Opdrachtgever
AGB Haacht
Stad
Haacht
Land
België
Oppervlakte
4070m²