Industrielawaai

De werkzaamheden binnen het vakgebied van de industriële geluidbeheersing omvatten een breed scala. Daarbij valt te denken aan het bepalen van reële en verdedigbare geluidgrenswaarden, het inventariseren van de geluidbronnen, het opstellen van prognoses van de te verwachten geluidniveaus en het ontwerpen van akoestische voorzieningen. Ook de dimensionering van voorzieningen, het begeleiden van de uitvoering van deze voorzieningen en de controle op de uitvoering behoren tot het werkterrein. De kennis bij Peutz op deze vakgebieden is continu in ontwikkeling; gebruik wordt gemaakt van de nieuwste (wetenschappelijke) ontwikkelingen en ervaringen uit binnen- en buitenland. Middels eigen research worden nieuwe wegen gezocht om tot efficiënte en optimale oplossingen te komen.

Peutz begeleidt en adviseert opdrachtgevers bij belangrijke wettelijke procedures, zoals bepaald door onder andere:

  • Wet milieubeheer (Wm),
  • Algemene Wet bestuursrecht (Awb),
  • Wet geluidhinder (Wgh),
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
  • Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) en
  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Middels de combinatie van gedegen akoestische kennis, de kennis en ervaring in procedures en de juridische know-how worden projecten met succes afgerond. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met de milieuhygiënische en arbeidshygiënische aspecten, maar ook met de bedrijfseconomische aspecten van de bedrijven.

Peutz heeft een grote ervaring op het gebied van de industriële geluidbeheersing. Talloze adviesprojecten van uiteenlopende aard zijn en worden uitgevoerd: van een nieuw te ontwerpen heftruck tot een nieuw te bouwen fabriekscomplex, van een eenvoudige raamventilator tot een compleet windmolenpark, van modelbouwvliegtuigen tot (internationale) luchthavens, van een kleine bakkerij tot een grote petrochemische plant.