Schade door trillingen

Onderzoek wordt verricht in het kader van trillingen in de omgeving van fabrieken, spoor- en tramwegen in het kader van hinder en gebouwschade in de omgeving. De werkzaamheden strekken zich uit van het meten en beoordelen van trillingenniveaus, het dimensioneren van een trillingvrije opstelling van bijvoorbeeld een compressor tot complexe berekeningen aan en adviezen ten behoeve van fundamenten van grote machines en gebouwen en van het voorspellen van de vermoeidheidsbreuk in een bout tot het voorspellen van gebouwschade.