TU Delft bouwt trillingarm TNW-laboratorium

15-05-2014

De Technische Universiteit Delft is gestart met de bouw van een nieuw faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen (TNW). In het gebouw worden hoogwaardige laboratoria ondergebracht voor de afdelingen Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnologie.

Verstoringen niet welkom

Binnen deze wetenschappen is het onderzoek gericht op de kleinste bouwstenen van de levende cel. De geringste verstoring van de opstelling kan funest zijn voor het onderzoek. Om dit onderzoek op de nanometerschaal te kunnen uitoefenen, worden hoge eisen gesteld aan de laboratoriumruimten met betrekking tot trillingen, temperatuurstabiliteit, luchtstromingen en geluid.

Trillingarme vloeren

Peutz heeft de trillingbronnen binnen en buiten het gebouw geïnventariseerd en een ontwerp gemaakt voor de trillingarme vloervelden. Elk vloerveld heeft een afzonderlijke fundering, een complexe constructie van geschoorde palen, massieve vloerblokken en overkragende werkvloeren. In totaal worden 10 trillingarme vloervelden gerealiseerd.

Klimaat en geluid

Daarnaast hebben we simulatieberekeningen uitgevoerd en proefmetingen verricht om de luchttemperatuur binnen de laboratoriumruimten onder extreme omstandigheden stabiel te houden. Deze temperatuurstabiliteit vraagt een hoog koelvermogen en ventilatiecapaciteit, maar wel op zodanige wijze dat luchtstromingen en geluid minimaal zijn.

Praktijktesten

Om te testen of de eisen ook daadwerkelijk gehaald kunnen worden, zijn op uitgebreide wijze trillingenmetingen verricht. Om te beoordelen of de bodem geschikt is, is als proef een heipaal geslagen waarmee de trillingen in de diepere lagen gemeten zijn. Verder is een aantal testruimten gebouwd met een complete klimaatinstallatie. In deze testruimten is uitvoerig gemeten of de temperatuur, luchtstromingen en geluidniveaus voldoen aan de eisen.

Het gebouw is ontworpen door Ector Hoogstad Architecten.

Contactpersoon: b.snoeij [at] peutz.nl (subject: %5Bwebsite%5D%20TNW%20trillingsarm) (Basjan Snoeij)