Energieprestatieregelgeving

Energieprestatieregelgeving

De energieprestatie-normering werd door de Belgische overheid ingevoerd met als doel het energiegebruik door gebouwen te verminderen. In de regelgeving is vastgelegd dat nieuwe gebouwen moeten voldoen aan bepaalde minimumeisen voor energiezuinigheid. Deze eis wordt uitgedrukt in het S-peil (gebouwschil) en het E-peil (gebouw en zijn technische installatie).

Integraal ontwerpen

Het is van groot belang de energiezuinigheid van het gebouw in het ontwerptraject te integreren zodat de meest effectieve en economische maatregelen tijdig kunnen worden vastgelegd. Daidalos Peutz geeft advies over de energieprestatieregelgeving in de drie landsdelen en kan optreden als EPB verslaggever.