Gerechtsgebouw

foto
Dirk Verwoerd

Het Gerechtsgebouw in Alkmaar werd in het kader van de landelijke renovatie van gerechtsgebouwen (het JR120-project) gerenoveerd. De Rijksgebouwen­dienst had hiervoor prestatiespecificaties geformuleerd.

Klimaatbeheersing

Aan de hand van deze prestatiespecificaties zijn voor het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp in bouwteamverband adviezen gegeven. Het gaat hierbij specifiek om het thermische klimaat in kantoren, verkeersruimten en specifieke ruimten.

Akoestische aspecten en energieprestatie

Daarnaast werd er gekeken naar de geluidwering van de gevels. Wat betreft de interne geluidisolatie golden bijzondere eisen voor zittingzalen, enquêtekamers en cellen. Er is ook geadviseerd over de ruimteakoestiek (met name van belang voor zittingzalen en centrale hal), installatieakoestiek, de bouwfysische kwaliteit van de gebouwomhulling alsmede de energieprestatie van het gebouw als geheel. Voor het cellenblok is, gezien de bijzonder zware eisen aan de geluidisolatie, gekozen voor een doos-in-doossysteem waarbij een scheiding is gemaakt tussen twee aparte celblokken. Gezien de geluidbelasting op de gevels en de beperkingen met betrekking tot de mogelijkhe­den tot het vrij openen van ramen bleek een vorm van topkoeling in de kantoren noodzakelijk. Geluidisolatie tussen kantoorvertrekken geschiedt middels scheidingswand en plafond (zogenaamde overlangsgeluidisolatie) zodat boven het plafond een open afzuigplenum ontstaat.

Afronding

De adviezen uit de ontwerpfase zijn vertaald naar concrete omschrijvingen en detaillering. Tijdens de uitvoering en bij oplevering zijn alle relevante aspecten middels metingen gecontroleerd en begeleid. Ter controle van de luchtdichtheid van het gebouw is één pui separaat onderzocht en zijn infraroodopnamen van het gebouw gemaakt.

Projectnummer
G 1924
Opdrachtgever
ING Vastgoed
Stad
Alkmaar
Land
Nederland