Nieuwbouw school te Vilvoorde

Het project ‘BLO Vilvoorde’ omvat de nieuwbouw van een schoolgebouw voor middelbaar onderwijs te Vilvoorde. Het gebouw is gelegen op de rand van de stedelijke met de agrarische omgeving, in een groene en rustige omgeving.

Deze rust wordt echter met grote regelmaat verstoord door de nabijgelegen spoorlijn Mechelen/Brussel, wat een bijzondere uitdaging was in dit project. Als oplossing hiervoor gebruiken we het gebouw als akoestische afscherming voor de achterliggende buitenruimte. Omwille van de hoge geluidbelasting op de voorgevel is er gewerkt met performante akoestische beglazing. De aansluiting tussen de houten raamkaders en de massieve binnenwanden gebeurt met behulp van een continue staalplaat. Deze maatregelen resulteren in een hoge geluidisolatie van de gevel, zodat ook in de klassen aan de voorgevel ongestoord lesgegeven kan worden.

In de klassen wordt een goede spraak-verstaanbaarheid gerealiseerd door gebruik te maken van absorberende plafonds in combinatie met een beperkte hoeveelheid absorptie tegen de wanden (geperforeerd gipskarton). Ook in de sporthal en de refter is een aangenaam akoestisch klimaat essentieel. De hoge geluidproductie in deze ruimten wordt onderdrukt door de geplaatste absorberende materialen, die geïntegreerd werden in het architecturaal concept. In alle ruimten is het ventilatiegeluid zorgvuldig onder controle gehouden.

Spoorlijn die vlak naast de  voorgevel van de school loopt.

Akoestische absorptie in de sporthal.