Nieuwbouw passiefschool ‘t Zandhofje

De kleuter- en lagere school ’t Zandhofje ligt in de dorpskern van Zandhoven op een bebost terrein. Centraal in het gebouw ligt de polyvalente zaal  waarrond de andere functies zich bevinden: 4 kleuterklassen, 8 klassen lagere onderwijs, refter en kantoren. De polyvalente ruimte is samen met de refter toegankelijk voor naschools gebruik.

Het gebouw voldoet aan de passiefhuisstandaard met een netto energievraag voor verwarming < 10 kWh/m²/jaar. Het is een compact gebouw (2.27 m) voor zo’n klein programma (1980 m²).

Betonnen kolommen en wanden uit kalkzandsteen dragen de betonnen vloeren die voor thermische massa zorgen in het gebouw. De lichte gevel bestaat uit houten FJI-liggers opgevuld met isolatie.

De ambitie om het licht tot diep in het gebouw te brengen resulteert in een bijzondere dakvorm waarin ramen geïntegreerd zitten georiënteerd naar het noorden om oververhitting te voorkomen. De daglichttoetreding gebeurt in de meeste lokalen vanuit 2 gevels of vanuit het dak en een gevel. Dat levert een aangenaam gebouw op met een laag elektriciteitsverbruik voor verlichting.

Mobiele buitenzonwering, opengaande ramen en voldoende ventilatie zorgen voor een aangenaam zomercomfort.

Een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning garandeert een goede binnenluchtkwaliteit met beperkte energieverliezen. CO2-sturing is enkel voorzien in de lokalen waren een sterk variabele bezetting verwacht wordt zoals de polyvalente zaal en de refter.

buitenzicht

Projectnummer
2011-BWF-Zandhof
Architect
A33 architecten
Opdrachtgever
Gemeenschapsonderwijs
Stad
Zandhoven
Land
België
Oppervlakte
1980m²