Audiovisueel gebouw RTBF

Het project is een nieuwbouw kantoorgebouw voor openbare radio- en televisiemaatschappijen RTBF en Télésambre te Charleroi. Het project omvat onder andere een televisie- en radiostudio en diverse audio- en videomontagecellen.

De eis van de klant is om een BREEAM “very good” gecertificeerd gebouw te ontwerpen. Hiervoor werd een thermisch goed geïsoleerde schil ontworpen (K25) met een performante technische installatie (E55).

Het toepassen van actieve koeling werd beperkt tot de noodzakelijke ruimtes met hoge interne warmtewinsten om het energieverbruik te beperken. Aan de hand van uitgebreide metingen werd de warmteafgifte en dus de koelvraag van de verschillende lokalen bepaald. De afgifte van koeling gebeurt door middel van koelplafonds of –eilanden, afhankelijk van de precieze koelvraag.

Onder meer omwille van de BREEAM randvoorwaarde werd een verbeterde daglichttoetreding en een verhoogd hygiënisch ventilatiedebiet in de kantoren vastgelegd. Ook worden de verschillende verkeersstromen (voetgangers, fietsers, auto’s, leveringen,..) van elkaar gescheiden om een leefbare situatie te vormen. Het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets wordt aangemoedigd door het voorzien van voldoende douches en kleedruimte.

De voorgeschreven constructiematerialen werden onderworpen aan een levenscyclus analyse, alle constructiehout moet van duurzame oorsprong zijn.

Het project was zeer uitdagend naar akoestiek toe aangezien het in het de binnenstad van Charleroi gelegen is en een aantal geluidgevoelige ruimtes omvat. Zo heeft de radiostudio een grote beglaasde wand die rechtstreeks uitgeeft op een druk plein dat wordt gebruikt als marktplein. Hiervoor werd dit geveldeel voorzien van akoestisch sterk isolerende beglazing.

Ook in het gebouw zelf zijn er veel verschillende functies die elkaar niet mogen storen. Hierdoor is er veel aandacht besteed aan de geluidisolatie van de beglaasde en onbeglaasde wanden, en is er gewerkt met relatief zware vloerplaten. Bij de studio’s werd er gewerkt met sassen om de geluidisolatie te verzekeren. De verschillende passerellen en trappen werden akoestisch ontkoppeld opgelegd zodat ze geen trillingen zouden doorgeven naar de opnameruimtes. Leveringen gebeuren via een oprit die dicht bij de televisiestudio gelegen is. Opdat trillingen de opnames niet zouden storen is de fundering van deze oprit volledig ontkoppeld van het gebouw.

Zowel de kantoorruimtes als de montagecellen en studio’s worden voorzien van akoestische absorptie, om enerzijds rumoer tegen te gaan en anderzijds een optimale klank te bieden naar uitzendingen toe. In de radiostudio is de wand evenwijdig aan de gevel uitgevoerd met schuin geplaatste glasdelen, om wat verstrooiing van het geluid toe te laten.

Sfeerbeeld voorgevel.

Voorgevel.