Scholencampus te Beringen

Het Spectrumcollege, voormalig de Scholengemeenschap Sint-Pieter, bestaat uit vijf midden- en bovenscholen, een basisschool en een sportcomplex. Om hun toekomstige studenten een nieuwe schoolomgeving te voorzien te Beringen, opperde men bij de scholengemeenschap ervoor om de bestaande gebouwen niet meer te renoveren, maar een volledige nieuwbouw te realiseren. In deze nieuwbouwcampus wordt een wijd spectra aan lokalen ondergebracht, met elk hun specifieke eisen: een kleuterklas, IT-lockaal, chemie-labo, sporthal, refter, werkatelier metsen, werkatelier houtbewerking, werkatelier lassen,…  
 
De ambitie van de school startte hoog met een energieneutrale school. Uiteindelijk is dit ambitieniveau verlaagd naar E70 door in te stappen in Scholen van Morgen. Dit is een PPS-constructie die in het leven werd geroepen om het grote tekort aan middelen voor scholenbouw op een alternatieve manier op te lossen. Hierdoor werd het budget eveneens vastgelegd op 1.350€/m².
 
De bouwkundige maatregelen met een lange levensduur (gebouwschil, geometrie, daglichttoetreding) zijn zo uitgevoerd dat later nog een energieneutraal gebouw mogelijk is door te investeren in energie-efficiënte technieken (condensatieketel vervangen door warmtepomp, vraagsturing toevoegen op ventilatie). Op deze manier hebben we het budget met hun ambitieniveau op lange termijn verzoend.
 
Samen met de architecten hebben we gestreefd naar een goede daglichttoetreding in alle lokalen (ook werkateliers) met een goed visueel comfort (zonder verblinding). Verder is er veel aandacht gegaan naar een goede ruimte-akoestiek, die de leerkrachten in de werkateliers heel hard appreciëren: onderzoek naar spraakverstaanbaarheid, de geluidsisolatie tussen de verschillende klassen en tussen de werkateliers met een regelmatige verhoogde geluidsproductie, zaalakoestiek in de sporthal,…

Daglichttoetreding in lokalen

Akoestische bekleding in de sporthal

Projectnummer
2019-AK-Beringen
Architect
osar architecten
Opdrachtgever
DBFM Scholen van Morgen / Spectrumcollege
Stad
Beringen
Land
België
Oppervlakte
27.473 m²
Werkzaamheden
Volledige studie bouwfysica (energieprestatie, daglichttoetreding en ruimte-akoestiek van en in leslokalen, sporthal en werkateliers).