Extended Application

In aanvulling op het direct toepassingsgebied zoals dat uit de brandwerendheidsbeproeving zelf volgt is het vaak mogelijk het toepassingsgebied te vergroten op basis van daarvoor opgestelde Europese normen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om, als een dubbele deur met goed gevolg is getest, het resultaat van de beproeving ook van toepassing te verklaren op de 'enkele' uitvoering van deze deur. Het opstellen van deze verklaringen vergt gedegen kennis van het gedrag van constructies en brandproeven en is daarom voorbehouden aan geaccrediteerde laboratoria die tevens notified body zijn.

De normen waarin de mogelijke 'extended applications' zijn omschreven kunnen ook andersom worden gebruikt: op basis van enerzijds de wensen van de klant en anderzijds de mogelijkheden die de exap-norm biedt kan worden onderzocht of het uit te voeren onderzoek zodanig kan worden ingericht dat met een minimum aan (kostbare) proeven een maximum aan resultaat kan worden geboekt. Hierbij kunnen de adviseurs van Peutz hun laboratoriumervaring koppelen aan hun advieservaring.

Deskundigenverklaring

Als voor een bepaalde constructie geen officiële Extended Application kan worden opgesteld (dat is het geval als er voor de betreffende constructie nog geen Europese norm beschikbaar is), kan in veel gevallen wel een deskundigenverklaring of assessment worden opgesteld. In een dergelijke verklaring wordt, analoog aan een extended application, omschreven welke afwijkingen (ten opzichte van de geteste situatie) mogelijk zijn met behoud van de bepaalde brandwerendheid.

Het komt ook regelmatig voor dat een constructie zodanig wordt toegepast dat niet wordt voldaan aan het strikte toepassingsgebied van de beproevingsrapportage. Als uit een nader onderzoek blijkt dat deze aanpassingen de brandwerendheid niet negatief zullen beïnvloeden kan een deskundigenverklaring worden opgesteld waarin wordt onderbouwd dat de afwijkende constructie aan de gestelde eisen voldoet.

Wat doen wij?

Dankzij ons eigen Laboratorium voor brandveiligheid beschikken wij over de kennis om het complexe gedrag van constructies bij brand goed te beoordelen. Dankzij de accreditatie en notificatie is Peutz in Nederland een van de weinige partijen die ook officieel gerechtigd is om extended applications en deskundigenverklaringen op te stellen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten. Zij vertellen u er graag meer over.