Milieutechnologie

Milieuonderzoek

Elk bedrijf heeft een bepaalde impact op het milieu en de woonomgeving. Bij een vergunningaanvraag of melding moet deze impact vaak door middel van onderzoeksrapporten inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende milieuaspecten.

milieuzorgsysteem

Elk bedrijf – groot of klein – heeft te maken met milieuzorg. Maar het organiseren en structureren van die milieuzorg is voor veel bedrijven lastig. Met een milieuzorgsysteem of milieumanagementsysteem brengt u structuur aan in de milieuzorg binnen uw bedrijf. Het geeft overheden snel inzicht in de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) binnen uw bedrijf. Op die manier kunt u zekerstellen dat u voldoet aan wet- en regelgeving en vergunningen.

Bodem

Het vakgebied bodem omvat zowel de inventarisatie van de bodemgesteldheid (bodemonderzoek, monitoring) als het voorkomen van een bodemverontreiniging (bodembescherming).

Abonneer op Milieutechnologie