Campus “Gasthuisberg”, microklimaatonderzoek

Naar aanleiding van de uitbreiding van de campus Gasthuisberg onderzoeken we het microklimaat op de site. Het comfort van werknemers, bezoekers en patiënten staat centraal: de opdrachtgever heeft de ambitie om kwaliteitsvolle buitenruimte te realiseren, waarbij de criteria variëren afhankelijk van de locatie binnen het ontwikkelingsgebied.

Een aangenaam microklimaat is licht, zonnig, stil en windluw. De gelijktijdige studie van deze verschillende deelaspecten stelt ons in staat om een geïntegreerd advies te formuleren.

Akoestiek

De site grenst aan een autosnelweg (E314) en wordt ontsloten via een locale ringweg rondom de campus. We voerden metingen uit van het geluiddrukniveau in de omgeving die ons in staat stelden het akoestisch rekenmodel te ijken en zo de kwaliteit van de adviezen te verzekeren. Op basis van de resultaten van de simulatie werden adviezen geformuleerd voor de verschillende deelgebieden. De effecten hiervan werden eveneens gesimuleerd, zodat de opdrachtgever een onderbouwde keuze kon maken.        

Windklimaat

De site ligt op een heuvelrug in een landelijk gebied net buiten de stad Leuven. Door zijn ligging en oriëntatie is het zeer gevoelig voor sterke zuidwestelijke windstromen. We maakten een inschatting van het windklimaat door middel van meteogegevens en CFD-simulaties (Computational Fluid Dynamics). Ook hier stonden deze berekening in het teken van het formuleren van concrete ontwerpadviezen die de kwaliteit van de openbare ruimte maximaliseren.

Daglichttoetreding en bezonning

Het omvangrijke programma vergt een grote densiteit en ook een betrekkelijk grote hoogte van de verschillende gebouwenclusters. Door het samenvoegen van de resultaten van de berekeningen voor daglichttoetreding en bezonning met deze uit de andere deelaspecten, waren we in staat om zones te definiëren die bij uitstek geschikt zijn voor bepaalde functies: pleinen voor zonnige pleinen met een in eerste instantie slechtere score voor akoestiek dan wel windklimaat werden remediërende maatregelen voorgesteld. De campus beschikt over een variatie aan zonnige, stille en windluwe pleinen waar zowel personeel, patiënten als bezoekers gebruik van kunnen maken.

 

Projectnummer
2015-BWF-MicroKlimaatGasthuisberg
Architect
AWG Architecten
Opdrachtgever
UZ Leuven
Stad
Leuven
Land
België