Veeartsenijschool te Anderlecht opgeleverd

12-05-2021

Na een lange renovatieperiode is de Veeartsenijschool te Anderlecht opgeleverd. Het gebouw is een langs de buitenzijde beschermd monument maar stond al enkele tientallen jaren leeg met verregaande bouwschade tot gevolg. De gemeente Anderlecht wilde het gebouw herbestemmen tot een kantoorgebouw en krijgt hiervoor subsidies als de netto warmtevraag beperkt blijft tot 60 kWh/m²/jaar.

Het resultaat na renovatie is een laag energie kantoorgebouw met hedendaags comfort (ventilatie, verlichting, akoestiek) en rekening te houden met de historische waarde van het gebouw. Door deze isolatiemaatregelen zal de netto warmtevraag beperkt blijven tot 48 kWh/m²/jaar.