BREEAM certificaat "Outstanding" Energyville

18-10-2019

Energyville NV is een organisatie van KULeuven, Vito, Imec en UHasselt. De opdracht omvatte de bouw van een laboratoriumgebouw met bijhorende bureaus op de nieuwe ontwikkeling “Thorpark” te Waterschei, Genk.

Het gebouw huisvest onderzoekers die instaan voor de ontwikkeling van technologieën inzake hernieuwbare energievoorziening, batterijen, het energiezuiniger maken van warmte- en koudeopwekking,…

De bouwheer was vanaf conceptfase zeer gemotiveerd om van het gebouw een vooruitstrevend en duurzaam gebouw te maken. Er werd gevraagd om hiervoor de BREEAM-methodiek te gebruiken, waarbij we verschillende scenario’s hebben opgemaakt voor de verschillende kwaliteitsniveaus binnen BREEAM: er werd steeds gestreefd naar het niveau “excellent” met de vraag te onderzoeken of het hoogste niveau, “outstanding” haalbaar zou zijn.
Het gebruik van BREEAM als maatstaf voor duurzaamheid heeft het ontwerpteam toegelaten om een aantal onderwerpen verder dan anders uit te diepen: een bijna-energieneutraal gebouw, een ecologische site, maximale toepassing van laadpalen, verantwoord werfbeheer,…

Op het einde van de controle en opmerkingenronde gaf BREEAM het certificaat vrij, waarbij in de finale fase (Post Construction fase) het hoogste niveau werd behaald: “Outstanding”.