daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Trillingstechniek

Werkzaamheden
Voorbeelden

trillingen trillingbewaking monitoring

Trillingstechniek

Trillingen kunnen hinderlijk zijn voor de mens. Bij sterke trillingen kunnen de effecten zelfs schadelijk voor de gezondheid zijn. Ook kan dan schade optreden aan gebouwen of aan installaties en kan gevoelige meetapparatuur worden verstoord.
Trillingen kunnen zich tevens als geluid voortplanten door constructies en gebouwen en uiteindelijk ver van de bron hinderlijk hoorbaar worden.
De trillingafgifte van een machine kan een maat zijn voor de conditie waarin deze verkeert zodat op grond van trillingbewaking (preventie, "engine condition monitoring") onderhoud uitgevoerd kan worden.
Voor al deze aspecten heeft Peutz specialisten die het complete vakgebied van de trillingstechniek beheersen.


Werkzaamheden

Trillingen in de bodem, in gebouwen, schepen, offshore-installaties, machines, installaties en waar dan ook kunnen worden gemeten. Op grond van metingen en dynamische modellen kunnen trillingproblemen in kaart worden gebracht en kunnen prognoses worden gemaakt voor nieuwe of te wijzigen situaties.

Gezondheidsschade kan op verschillende plaatsen in het lichaam ontstaan. Daarom blijft het trillingonderzoek niet beperkt tot de fysische aspecten, maar houdt Daidalos Peutz zich ook bezig met het bepalen van toelaatbare niveaus voor de mens. De waarneming geschiedt via handen, voeten of het hele lichaam en is daardoor ook complexer.

Het bepalen van trillingen en aldus het voorkomen van schade aan gebouwen en installaties kan worden bereikt door het toepassen van adequate trillingreducerende maatregelen en voorzieningen.
Voorbeelden daarvan zijn het verbeteren van de dynamische sterkte van constructies, het aanpassen van machinefundaties en het trillingvrij opstellen van machines door middel van trillingdempers. Ook kan trillingbewaking bij kostbare machines en bij gevoelige apparatuur (computers, fijne weegapparatuur, microscopen, laserapparatuur) van eminent belang zijn.

Op grond van metingen aan een veelheid van trillingbronnen, expertise met betrekking tot de trillingoverdracht door de bodem (met wisselende samenstellingen, eigenschappen), alsmede de trillingoverdracht door bouwkundige en werktuigbouwkundige constructies, kan een gedegen advies voor alle soorten van trillingproblemen worden gegeven.
Daidalos Peutz maakt daarbij gebruik van "state of the art" meet- en rekenapparatuur, gekoppeld aan dynamische modellering met behulp van eindige elementen methoden (EEM).

Voorbeelden

Onderzoek wordt verricht in het kader van trillingen in de omgeving van fabrieken, spoor- en tramwegen in het kader van hinder en gebouwschade in de omgeving, maar ook ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van de mens. De werkzaamheden strekken zich uit van een eenvoudige berekening van en advies voor een trillingvrije opstelling van bijvoorbeeld een compressor tot complexe berekeningen aan en adviezen ten behoeve van fundamenten van grote machines en gebouwen en van het voorspellen van de vermoeidheidsbreuk in een bout tot het voorspellen van gebouwschade.

Colofon |  Webmaster