daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Werkgebieden > Bouwakoestiek > Interne geluidisolatie

Gevelisolatie
Interne geluidisolatie
Ruimteakoestiek
Installatiegeluid

geluidisolatie geluidsisolatie

Interne geluidisolatie

Een voldoende interne geluidisolatie is van belang om onderlinge overlast en concentratieverstoring te voorkomen en een voldoende privacy te realiseren. De geluidisolatie wordt bepaald door massa, constructieopbouw en mate van kierdichtheid. Vooral in gebouwen met lichte inbouwpakketten is de geluidisolatie vaak kritisch. Hierbij dient een juiste afstemming plaats te vinden van plafonds en wanden om een optimum tussen flexibiliteit en geluidisolatie te realiseren. Daidalos Peutz kan de te verwachten geluidisolatie voorspellen aan de hand van intern ontwikkelde en gevalideerde rekenmodellen. Zeker zo belangrijk is echter de toetsing van toe te passen componenten, bijvoorbeeld aan de hand van metingen in het laboratorium voor akoestiek, en de verdere uitvoeringsbegeleiding.

Colofon |  Webmaster