daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Middelen > Rekenfaciliteiten > Dag en kunstlicht

Thermisch klimaat
Dag- en kunstlicht
Luchtstromingsimulatie
Energieprestatie EPB
Bezonning
Geluidisolatie
Geluidbelasting
Ruimteakoestiek
Elektro-akoestiek
Geluid van technische installaties
Trillingen

daglicht advies radiance visueel comfort

Dag- en kunstlicht

De visuele kwaliteit van veel ruimten wordt bepaald door de daglichttoetreding of het ontwerp van de kunstverlichting. Voor de keuze van verlichtingsarmaturen of de layout van vensters wordt vaak gebruik gemaakt van eenvoudige rekenprogramma’s die de verlichtingssterkte of de zogenaamde daglichtfactor berekenen in ruimten met een eenvoudige geometrie.
Het is echter ook mogelijk om ‘real-world’ visualisaties van ingewikkelde geometrieën te maken door middel van de zogenaamde ‘ray-tracing’ methode (Radiance). Bij deze methode worden de kleur en de intensiteit van elke pixel op de berekende ‘foto’ afzonderlijk bepaald, als resultaat van alle relevante lichtbronnen binnen en buiten de ruimte. De eigenschappen van de meest uiteenlopende wandbekledingen en glassoorten zijn hierbij te simuleren. Ook worden de verlichtingssterkte en de luminantie nauwkeurig bepaald.
Op deze wijze kan Daidalos Peutz van elk ontwerp onderzoeken hoe bruikbare, comfortabele en esthetisch verantwoorde niveau’s en verdelingen van verlichting te realiseren zijn. Vooral ontwerpen voor expositieruimten in musea, bibliotheken en entrees van hotels en kantorencomplexen kunnen hiervan profiteren. Ook kan de daglichttoetreding en eventuele verblindingshinder op werkplekken in kantoorvertrekken of in industriegebouwen door Daidalos Peutz inzichtelijk gemaakt worden.

 
Colofon |  Webmaster