daidalos peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Home

Ontwerp
Onderzoek en ontwikkeling
Methodiek

Publicatie 'Acoustics by Peutz' 

Lees meer

 

advies bouwfysica, akoestiek en daglicht

 

Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van akoestiek, bouwfysica en daglichttoetreding. Wij verstrekken advies aan ontwerpers van gebouwen en aan fabricanten van bouwcomponenten en bouwsystemen tijdens het ontwerpproces of tijdens de produktontwikkeling.


Ontwerp

Voor ontwerpers realiseren wij met ons advies binnen een multi-disciplinair team een optimaal thermisch, visueel en akoestisch comfort in het gebouw. Door de beheersing van de bezonning en de daglichttoetreding en door het beperken van de interne warmtewinsten beperken wij zomerse oververhitting. Aangepaste ventilatiestrategieŽn zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit met een minimaal energiegebruik. Rationeel energieverbruik in gebouwen wordt geanalyseerd vanuit een integrale energieprestatiebenadering, die de interactie tussen ontwerpmaatregelen ten volle in rekening brengt. De opbouw van wanden, vloeren en gevels wordt zo opgevat dat de nodige lucht- en contactgeluidisolatie tussen ruimten en de geluidwering tegen buitengeluiden verzekerd is. De vorm en de afwerking van ruimten wordt afgestemd op het beoogde zaalakoestisch comfort. Door bouwkundige en technische ingrepen wordt het geluid van technische installaties beneden stoorwaarden gehouden.

Onderzoek en ontwikkeling

Dezelfde kennis en middelen zetten we in voor onderzoek, produktontwikkeling en opleiding. Met simulaties en metingen in ons laboratorium onderzoeken en optimaliseren we de hygrothermische en akoestische eigenschappen van materialen en constructiedelen. Wij dragen bij tot de ontwikkeling van producten die door hun uitgekiende opbouw en eigenschappen de akoestische en bouwfysische kwaliteit van een ontwerp garanderen. Aanvullend verzorgen wij de opleiding van ontwerpers of gebruikers en helpen bij de presentatie van de eigenschappen van de producten.

Methodiek

Voor de numerieke gebouwsimulatie beschikken wij over moderne rekenhulpmiddelen die ons toelaten om zaalakoestische grootheden, geluidisolatie, daglichttoetreding en energetische prestaties van gebouwen en gebouwdelen te voorspellen en te optimaliseren. Wij beschikken over performante akoestische en hygrothermische meetsystemen, om het hoofd te bieden aan elke mogelijke situatie in situ of in ons testlaboratorium. Vaak zijn onze meet- en rekensystemen zelf ontwikkeld of geoptimaliseerd uitgaande van bestaande systemen.

Colofon |  Webmaster